KOPALNIA WIEDZY TechMine

28 kwietnia – FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – praktyczny warsztat dla ISP

Kiedy myślimy o firmach odnoszących sukces, nie wiemy co sprawiło, że znalazły się na ścieżce biznesowego wzrostu. I choć każdy przypadek jest inny, to można pogrupować czynniki w następujące grupy:
1. Plany i wyzwania – firmy osiągające sukces, stawiają takie wyzwania przed ludźmi, które mobilizują wszystkich do działania.
2. Dyscyplina – firmy nie tylko prognozują przychody, ale również analizują stronę kosztową działalności.
3. Iteracja – przedsiębiorstwa korzystają z cyklu Deminga (bądź pochodnych) by uzyskiwać coraz to lepsze rezultaty.
4. Koncentracja – firmy cieszące się reputacją i zyskami, potrafią koncentrować się na priorytetach i klientach przynoszących nadwyżkę nad kosztami ich obsługi.
5. Relacje – najlepsze firmy wiedzą, że aby osiągnąć zakładany wyniki, potrzeba jest budowania trwałych relacji nie tylko z klientami, ale pracownikami, czy też kontrahentami.

TM

By nie opierać swoich decyzji tylko na intuicji, należy poznać liczby stojące za procesami w naszej firmie. Kiedy mówimy o kliencie, powinniśmy znać jego potencjał. Dobrze jest jeśli jest wyrażony w pieniądzu. Sama definicja przedsiębiorstwa czy też firmy, skłania nas do sięgnięcia po „twarde” dane. Jednak same liczby w postaci danych czy też sprawozdania finansowego, to jeszcze nie informacja. Trzeba wiedzieć, czy rosnące przychody są oznaką stabilnego rozwoju, czy też zapowiedzią kłopotów. Optymalny poziom zadłużenia, to pojęcie nie z dziedziny nudnej teorii, tylko praktycznego zastosowania. Dlatego też, oprócz oglądania cyfr, należy skupić się na ich interpretacji.

Warsztaty mają za zadanie wskazać cztery obszary przedsiębiorstwa i wskaźniki służące do poprawy efektywności na tych polach. Dzięki usystematyzowaniu wiedzy, będzie można wyodrębnić kluczowe wskaźniki wydajności i zaprojektować proces weryfikacji uzyskiwanych wyników w taki sposób, by przyczyniały się do tworzenia wartości dodanej działalności.
Formuła szkolenia przewiduje aktywne zaangażowanie uczestników i pracę warsztatową z opieką trenera.

Zapraszamy na 4 godziny warsztatów, do których otrzymacie dodatkowo indywidualne konsultacje finansowe.

Zarejestruj się jako standardowy uczestnik lub wykorzystaj VOUCHER iNET GROUP, uprawniający do bezpłatnego udziału w szkoleniu.

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – praktyczny warsztat dla ISP
28 kwietnia, godzina 09:00
Koszt uczestnictwa: 599 zł/netto lub VOUCHER iG

warrej