Informujemy o kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem jest usprawnienie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliżenie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie.

Nadchodzące terminy szkoleń:
· Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych:
– 29 kwietnia 2019 r. – Sztum, Sztumskie Centrum Kultury, godz. 8:45-16:00

· Koordynacja robót budowlanych, dostęp do infrastruktury technicznej oraz Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacyjnych (PIT):
– 30 kwietnia 2019 r. – Sztum, Sztumskie Centrum Kultury, godz. 8:45-16:00
· Budowa sieci szerokopasmowych mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych:
– 26 kwietnia 2019 r. – Sztum, Sztumskie Centrum Kultury, godz. 8:45-16:00

Szczegółowy program znajduje się na stronie: akademiaszerokopasmowa.pl. Szkolenia poprowadzą eksperci z specjalizujący się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą obsługą procesu inwestycyjnego, doradzający przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sprawach związanych z budową infrastruktury technicznej.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty zaświadczające o odbyciu szkolenia.

Aby zapisać się na szkolenie, należy zarejestrować się na stronie akademiaszerokopasmowa.pl, a następnie zapisać się na odpowiedni termin w zakładce „zapisy” lub wysłać zgłoszenie na adres kontakt@akademiaszerokopasmowa.pl.