W dniu 28 września odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników iNET Group sp. z o.o.

Zgromadzenie z aprobatą przyjęło wyniki Spółki wypracowane w trudnym czasie 2020 roku. Prezes Zarządu – Grzegorz Szeliga otrzymał mandat na kolejny rok kierowania Spółką.

W nowej kadencji Rady Nadzorczej dołączyły nowe osoby – p. Dariusz Piosik oraz p. Grzegorz Maszczyk dołączyli do panów Michała Wiśniewskiego, Artura Kujawskiego i Roberta Kubicy.

Wytyczono także nowe cele i kierunki rozwoju dla Spółki, które zostały przyjęte entuzjastycznie przez Zgromadzenie.