~Bartłomiej Rataj, iNET Group

Rozwój Internetu przyczynił się do znaczących zmian w obszarze komunikowania, sferze kultury, a co najważniejsze nastąpił przełom w obecnych przyzwyczajeniach. Za symboliczny start polskiego Internetu przyjmuje się 17 sierpnia 1991 roku, to właśnie w tym dniu został przesłany pierwszy pakiet danych między Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze. Jednak włączenie Polski do globalnej sieci nastąpiło w późniejszym terminie, mianowicie 15 grudnia 1991 roku po zniesieniu przez Stany Zjednoczone ograniczeń w dostępie do nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych. W marcu 1991 roku została powołana Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), która była odpowiedzialna za zarządzanie polskimi sieciami akademickimi, jednak w tamtym okresie Internet przeznaczony był wyłącznie dla użytku instytucji naukowych i wyższych uczelni. Pierwszy polski serwer WWW uruchomiony został w 1993 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Od 1995 roku Internet stał się dostępny dla osób prywatnych, dzięki uruchomieniu Maloka BBS. W 1996 roku warszawska firma Polbox umożliwia pierwszy serwer darmowych kont pocztowych. Jednak prawdziwą możliwość surfowania w Internecie zawdzięczamy Telekomunikacji Polskiej SA, która wprowadziła system SDI, czyli Stałego Dostępu do Internetu. 1 stycznia 1999 roku – powstała pierwsza polska księgarnia internetowa Merlin.pl. 13 grudnia 1999 roku – ruszył serwis aukcyjny Allegro. Od września 1999 roku klienci banku BZ WBK posiadają dostęp do swoich kont bankowych online. Pierwszy wirtualny bank (mBank) został założony 26 listopada 2000 roku.

Pierwsze powstałe strony internetowe pełniły głównie funkcję informacyjną i rzadko odnosiły się do treści z mediów tradycyjnych. Dopiero od 1995 roku polska sieć, rozwija się w kierunku portali ogólnotematycznych. Pierwszym powstałym portalem (informacyjnym) była Wirtualna Polska (sierpień 1995 rok), później powstaje Onet.pl oraz Interia.pl. 

Portale społecznościowe (social networks) pozwalają internautom uczestniczyć i współtworzyć wirtualną przestrzeń. Za pierwszy portal społecznościowy uznaje się serwis Fotka.pl, który oferuje możliwość dzielenia się z innymi użytkownikami zdjęciami i nawiązywaniem nowych kontaktów. Drugim portalem była Nasza-klasa – okrzyknięta najważniejszym wydarzeniem polskiej sieci. 14 maja 2008 roku pojawiła się polska wersja portalu Facebook. 

Z momentem pojawienia się Internetu czas przeznaczony na dzienną konsumpcję mediów rozciągnął się. Według przeprowadzonych statystyk największy odsetek osób, które korzystają z Internetu zamieszkuje aglomeracje miejskie. W chwili obecnej z Internetu korzysta 84,5% populacji naszego kraju. Warto wspomnieć również o tym, że rozwój Internetu uwidocznił wiele nowych dylematów, które do dnia dzisiejszego pozostają nierozstrzygnięte między innymi problem „zgodności” stron internetowych z prawem prasowym czy metody precyzyjnego pomiaru generowanego ruchu w sieci. Dane z World Internet Project Polska uważają, że przeciętny polski internauta ma w sieci staż sześcioletni, przeciętnie korzysta z sieci ponad dwie godziny. Polscy internauci wykorzystują Internet do komunikowania się, sprawdzenia e-maila oraz są aktywni na portalach społecznościowych. Do dnia dzisiejszego portret internauty pozostaje niepełny i wymaga ciągłej aktualizacji. Cały czas Polska próbuje dogonić bardziej rozwiniętą (technologicznie) Europę i Świat, z drugiej jednak strony wpojone nawyki i normy zachowań a co najważniejsze świadomość braku wypracowanych zasad etycznych powodują, że wciąż widoczny jest w społeczeństwie chaos i przypadkowe działania.