~Michał Latuszewski, KLARP

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż 23 grudnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o doręczeniach elektronicznych, która pozwala Państwu na dokonanie zmian wzorców umownych (w związku z ostatnią nowelizacją) poprzez publikację informacji o zmianach wzorców umownych na Państwa stronie głównej.

Wraz z informacją powinny zostać udostępnione zmienione wzorce w pliku zamkniętym (np . pdf lub jpg) z możliwością ich pobrania. 
Termin wpisany w informacji o zmianach, w którym klienci mogą wypowiedzieć umowę wynosi jeden miesiąc.

Zgodnie z art. 112 kodeksu cywilnego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Skutek takiego wypowiedzenia będzie wówczas przypadał na ostatni dzień terminu, czyli jak na powyższym przykładzie w dniu 23.01.2021 r. 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na publikacę informacji w innym dniu wówczas stosujecie analogiczną zasadę, jednakże jeżeli ostatni dzień terminu wypadać będzie w niedzielę lub święto to wówczas termin ten należy wydłużyć do kolejnego dnia (który nie jest wolny od pracy).

W imieniu całego Zespołu kancelarii KLARP składam Państwu życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 2021 r. 


Czytaj także:
ZRÓBMY TO PRZEZ INTERNET