BlogBIG20200709e

Okres pandemii dał wszystkim się we znaki i chociaż regulacje prawne i społeczne napawają optymizmem o tyle realia za oknem wciąż wyglądają niepewnie. Od marca tego roku wszyscy borykamy się z wyzwaniami na wielu polach i w różnej skali. W tych niepewnych czasach wielu z nas znalazło wsparcie nie tylko rodzin i najbliższych, ale również ludzi nieznanych, aktywistów, ochotników i organizacji. Powstało wiele nowych inicjatyw, zrzeszeń i stowarzyszeń ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas, energię i zasoby na wspieranie innych.

G

Dlatego iNET GROUP postanowił dorzucić swoją cegiełkę i wspomóc Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Zakład Opieki Zdrowotnej, ofiarując wytrwałemu zespołowi ZOZ  profesjonalny sprzęt kuchenny. Reprezentujący iNET GROUP, Grzegorz Szeliga – prezes spółki, odwiedził zakład w Wodzisławiu, przekazując sprzęt w dobre ręce. To pierwsza, ale i zapewne nie ostatnia akcja solidarności iNET GROUP z tymi, którzy w obliczu trudnych czasów z oddaniem i poświęceniem wspierają innych.

Wiemy, że wielu z Was postępuje podobnie i wierzymy, że wspólną postawą damy przykład tym, którzy mogą pomóc swoim lokalnym społecznościom i ciężko pracującym zespołom Opieki Zdrowia.
Dziękujemy Dyrektorowi ZOZ, Krzysztofowi Kowalikowi i wszystkim pracownikom Opieki w Rydułtowach za oddanie potrzebującym i motywowanie lokalnej społeczności.

Certyfikat


 

Czytaj także:
RAZEM DLA KLIENTA