BlogBIG0423a

Może zawiódł Twój system CRM? Może zabrakło Ci czasu? A może zwyczajnie, choć to mało prawdopodobne, przespałeś okres składania raportów SIIS. W ostatnich dniach marca nasze telefony milczały a wszystkie video spotkania zostały odwołane. Wielu z Was nadrabiało papierkowe zaległości, które bez profesjonalnych narzędzi w posiadaniu mogły stanowić nie lada wyzwanie. Jak wielu z Was, składając raporty na początku kwietnia obgryzało paznokcie,  w obawie przed nieuchronnym losem i karzącą ręką UKE?

Możecie spać spokojnie. Z początkiem tego tygodnia branżę obiegła wiadomość: UKE nie będzie karać! Jak dowodzi treść poniższej korespondencji, mamy jeszcze tydzień na przygotowanie i złożenie raportów. Dziękujemy Danielowi (on wie, że jemu 🙂 za trzymanie ręki na pulsie i wspieranie naszych prac redakcyjnych.


„W związku z trwającą epidemią CoVID-19 oraz występującymi trudnościami, między innymi dotyczącymi realizacji obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców telekomunikacyjnych określonych w ustawie z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, wprowadzone zostały rozwiązania prawne, których celem jest odstąpienie od nakładania kar w przypadku braku możliwości wywiązania się z wwobowiązków w ustawowym terminie, tj. do 31 marca br.

Informujemy, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie będzie wszczynał postępowań w sprawie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnejjeżeli podmiot zobowiązany do wykonania obowiązku przekazania danych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych do 30 kwietnia 2020 r. przekaże, zaktualizuje lub uzupełni dane albo poprawi informacje dostarczone wcześniej, jeśli są one niekompletne lub błędne.

Jeżeli dotychczas nie złożyli Państwo sprawozdań z art. 7, uprzejmie prosimy Państwa o ich złożenie przez PUE UKE do 30 kwietnia br. Tych z Państwa, którzy wypełnili już ww. obowiązek sprawozdawczy, bardzo prosimy o ewentualne uzupełnienie lub weryfikację dotychczas przesłanych danych. Natomiast jeśli przesłali już Państwo sprawozdania i są pewni poprawności złożonych w nich informacji, prosimy o potraktowanie niniejszej wiadomości jako nieaktualnej.

Wydział Analiz Telekomunikacyjnych
Departament Strategii i Analiz

Urząd Komunikacji Elektronicznej”


Czytaj także:
SIIS DO KOŃCA MARCA