Jak wiecie, na bieżąco monitorujemy dotykające branżę zmiany w prawie i ustawodawstwie. Z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy Was o terminach i wymaganych odgórnie działaniach. Członkowie iNET GROUP mają stały dostęp do konsultacji prawnych kancelarii KLARP i aktualnych wzorów dokumentów. Dzisiaj uzupełniamy nasz zestaw dokumentów o:
Oświadczenie o ustanowienie służebności przesyłu
Wzór umowy dzierżawy
Wzór umowy o dostęp do nieruchomości

Te i pozostałe wzory dostępne są dla członków iNET GROUP w strefie ‚Twój iNET‚. Zaloguj się do Twój iNET.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.