Szkolenie SEP 1kV eksploatacja/dozór

Organizowane przez nas szkolenia mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w tych zakresach – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenie SEP 1kV Eksploatacja/Dozór – 400 zł/netto/osoba. Cena zawiera koszty szkolenia, jednego egzaminu i wydanych uprawnień (dodatkowy egzamin na osobę to kwota 319 zł/netto).

Wybierz miasto aby przejść do formularza rejestracyjnego na szkolenia 1kV we wskazanej lokalizacji. Jeżeli w najbliższym czasie potrzebujesz szkolenia w swojej okolicy, napisz do nas na adres robert.lis@inetgroup.eu, zobaczymy co da się zrobić!

HARMONOGRAM szkoleń SEP 1kV na 1 połowę 2021 roku.

14.05.2021

Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu:

  • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • ochrony przeciwporażeniowej,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

* * *